Privacy

Privacy info.
Privacyverklaring Gezondheidscentrum Lijn 2

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gezondheidscentrum Lijn 2 kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gezondheidscentrum Lijn 2, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan Gezondheidscentrum Lijn 2 verstrekt. Gezondheidscentrum Lijn 2 kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM GEZONDHEIDSCENTRUM LIJN 2 GEGEVENS NODIG HEEFT
Gezondheidscentrum Lijn 2 verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG GEZONDHEIDSCENTRUM LIJN 2 GEGEVENS BEWAART Gezondheidscentrum Lijn 2 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN Gezondheidscentrum Lijn 2 verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Gezondheidscentrum Lijn 2 worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gezondheidscentrum Lijn 2 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gezondheidscentrum Lijn 2 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gezondheidscentrum Lijn 2 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gezondheidscentrum Lijn 2 heeft hier geen invloed op. Gezondheidscentrum Lijn 2 heeft Google geen toestemming gegeven om via Gezondheidscentrum Lijn 2 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres van Gezondheidscentrum Lijn 2, info@gcl2.nl. Gezondheidscentrum Lijn 2 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Gezondheidscentrum Lijn 2 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gezondheidscentrum Lijn 2 maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gezondheidscentrum Lijn 2 verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gezondheidscentrum Lijn 2 op via info@gcl2.nl. www.gcl2.nl is een website van Gezondheidscentrum Lijn 2.

Gezondheidscentrum Lijn 2 is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Slaghekstraat 251, Slaghekstraat 251, 3074 LJ Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55774288
E-mailadres: info@gcl2.nl

Contact

Ons centrum is geopend op
Maandag t/m Vrijdag
van 8.00 tot 17.00

Bezoekadres:
Gezondheidcentrum Lijn 2
Slaghekstraat 251
3074 LJ Rotterdam

Spoed
Voor spoedgevallen buiten
kantooruren: huisartsenpost Zuid
bij het Maasstadziekenhuis,
tel 010 2909888.

Contact via E-mail:
Heeft u vragen of opmerkingen?
U kunt ons mailen via info@gcl2.nl
DEZE MAILBOX WORDT NIET DAGELIJKS GELEZEN!
Houdt wel rekening mee dat wij geen medische gegevens via de mail delen.

© Copyrights 2019 lijn 2 All Rights Reserved. | Certificering | Disclaimer | Privacy | Made by MUcc